สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เอ.ซี.ซี สเตชั่นเนอรี่
 • กอบเกื้อ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครืองเขียน แบบเรียน เครืองใช้สำนักงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กอบเกื้อ งามจิตอนันต์
 • กอบเกื้อ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054 226644
 • เบอร์มือถือ
 • 089 8519914
 • อีเมล์
 • acc_noi.k@hotmial.com