สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 346/2544
 • ชื่อธุรกิจ
 • ข้าวแต๋นทวีพรรณ
 • ชาญยุทธ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวแต๋นทวีพรรณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083 2028892
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาญยุทธ อินทร์พรหม
 • ชาญยุทธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054 362273
 • เบอร์มือถือ
 • 081 4692229
 • อีเมล์
 • KT0814692229@gmail.com