สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • เลขทะเบียนพาณิชย์
  • อ.7850
  • ชื่อธุรกิจ
  • โรงงานรุ่งเจริญ เซรามิค ลำปาง
  • อุบลศรี 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ผลิตและจำหน่ายเซรามิค
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว อุบลศรี ประพิตรไพศาล
  • อุบลศรี 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 054 321053
  • เบอร์มือถือ
  • 083 1143888
  • อีเมล์
  • lp_ops@moc.go.th