สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ดินขาวสำเร็จสำหรับงานเซรามิค
 • ชัชวาลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัชวาลย์ กิตติโรจนา
 • ชัชวาลย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-358661
 • เบอร์มือถือ
 • 081 8837461
 • อีเมล์
 • papaans@hotmail.com