สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อู่ไทยข้าวกล้องชีวภาพ
 • มาโนช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้องชีวภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุทัยธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มาโนช เกิดศรี
 • มาโนช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 097-9389447
 • อีเมล์
 • prasert_ks@hotmail.com