สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กล่องไม้ติดกระดาษสา
 • ธนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของใช้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนา จันทนากร
 • ธนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0897644235
 • เบอร์มือถือ
 • 0897644235
 • อีเมล์
 • chantanakorn@gmail.com