สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3770600069158
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มเเปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสามร้อยยอด
 • วสันต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตเเละจำหน่ายเครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผสมน้ำองุ่นขาว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. มผช. GMP HACCP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วสันต์ กิจเกษตรสถาพร
 • วสันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-695-1918
 • อีเมล์
 • veragoldbrand@yahoo.com