สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มทอผ้าบ้านพูนสุข
 • จรัส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าซิ่นตีนจกโบราณ ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมใหล่ หมอนสามเหลี่ยม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุทัยธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จรัส กันยา
 • จรัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 099-9104315,098-8024568
 • อีเมล์
 • yazaza995@gmail.com