สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1229900156583
 • ชื่อธุรกิจ
 • เกษตรวันทนีย์
 • ปกป้อง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปกป้อง ชุ่มจิตต์
 • ปกป้อง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 1229900156583
 • อีเมล์
 • pokpong2269@gmail.com