สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • คัลเลอร์ เจมส์
 • น.ส.ปุณญาศิพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับอัญมณี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ม.ผ.ช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว น.ส.ปุณญาศิพร ด่านมะณี
 • น.ส.ปุณญาศิพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0898267887
 • อีเมล์
 • punyasiphon@gmail.com