สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เตือนคนึงดอกไม้ประดิษฐ์
 • เตือนคนึง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • สินค้า OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • กำแพงเพชร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เตือนคนึง ราชา
 • เตือนคนึง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-8957900
 • อีเมล์
 • pnkp2558@hotmail.com