สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านจี้หมิก
 • ทีปกาญจน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกกุ้งเสียบ,ไตปลาสำเร็จรูป,น้ำพริกมะขาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พังงา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ทีปกาญจน์ ตันติพิสิษฐ์
 • ทีปกาญจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0894661116
 • อีเมล์
 • cyberblacksmith@gmail.com