สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0527114802671
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภรณ์พรรณพาณิชย์
 • แสงคต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเบ็ดเตล็ด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย แสงคต ปินใจ
 • แสงคต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-017944
 • เบอร์มือถือ
 • 086-9199472
 • อีเมล์
 • lp_ops@moc.go.th