สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฅนรักษ์แม่...หนองหลวง
 • สมพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมะลิ เครื่องดื่มชาจมูกข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • กำแพงเพชร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมพงษ์ เชยชม
 • สมพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 088-1758005
 • อีเมล์
 • pnkp2558@hotmail.com