สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • HONDA SAKONNAKHON
 • สมนึก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • HONDA's CAR and PM,GR, BP Services
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สกลนคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมนึก สวัสดิ์ธนาณิชย์
 • สมนึก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-3529999
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8377373
 • อีเมล์
 • sakonvcgm@gmail.com