สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่ฤทธิ์ฤทัย ออร์แกนิค ฟาร์ม
 • ณรงค์ศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลมัลเบอร์รี่สด ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0936766992
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณรงค์ศักดิ์ ฤทธิดี
 • ณรงค์ศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0936766992
 • อีเมล์
 • manowpan.sam.or@gmail.com