สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไข่เค็มเจ๊น้อง
 • ปราณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไข่เค็มสมุนไพร ไข่เค็มดิบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • กำแพงเพชร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปราณี จะนต
 • ปราณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055-720084
 • เบอร์มือถือ
 • 085-0147049
 • อีเมล์
 • pnkp2558@hotmail.com