สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มนมนต์
 • วิรัชฎา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋า เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0815301993 ,0835654660
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิรัชฎา พุทธิแจ่ม
 • วิรัชฎา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0815301993,0835654660
 • เบอร์มือถือ
 • 0815301993,0835654660
 • อีเมล์
 • khomthong2010@hotmail.com