สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนข้าววิถีไทย
 • ธนภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวสารปลอดสารพิษ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083-9511706
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิจิตร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนภัทร มาตะภาพ
 • ธนภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 096-4129516
 • อีเมล์
 • khathayut2525@gmail.com