สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3650101294904
 • ชื่อธุรกิจ
 • สยามอาโกรฟู้ดส์
 • ปริยมนัส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เห็ด ทอดกรอบ ปรุงรส
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปริยมนัส จันทร์ดี
 • ปริยมนัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055303720
 • เบอร์มือถือ
 • +66876270561
 • อีเมล์
 • pohpae@gmail.com