สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Jaimyung value paint
 • แจ่มศรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าปาเต๊ะ, เพ้นท์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พังงา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว แจ่มศรี มัสการ
 • แจ่มศรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817875235
 • อีเมล์
 • jaimjang@gmail.com