สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1100400373715
 • ชื่อธุรกิจ
 • ดี บี เอส สตูดิโอ
 • พจน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ป้ายโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พจน์ อึ๊งภากรณ์
 • พจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0823038987
 • เบอร์มือถือ
 • 0989524535
 • อีเมล์
 • dbs_studio@hotmail.co.th