สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105555105303
 • รภัส 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เออีซี เฟรนด์ชิพ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11043
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม
 • สินค้า/บริการ
 • ชานม/กาแฟ 3in1
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 029539215
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รภัส เลิศวัฒนนนท์
 • รภัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0863678045
 • อีเมล์
 • sales@aecfriendship.com