สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Tanyong Patani
 • มณฑิรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0898918746
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ปัตตานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มณฑิรา เพชรอุไร
 • มณฑิรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0898918746
 • อีเมล์
 • tanyongpatani@gmail.com