สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • จำหน่ายมะละกอ/นักข่าว
 • หนึ่งฤทัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายมะละกอ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง หนึ่งฤทัย แพรสีทอง
 • หนึ่งฤทัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-9766990
 • เบอร์มือถือ
 • 089-7835887
 • อีเมล์
 • rk2544@hotmail.com