สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3340400318034
 • ชื่อธุรกิจ
 • ระฆังทองเครื่องประดับ
 • พัชราภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0985982556
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พัชราภรณ์ สังกะเพศ
 • พัชราภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 045473530
 • เบอร์มือถือ
 • 0985982556
 • อีเมล์
 • puncharatx555@hotmail.com