สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3440400557453
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านเบญจรงค์แกลเลอรี่
 • กนกพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องเบญจรงค์ กระเบื้องเขียนลายเบญจรงค์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กนกพร ทะไกรเนตร
 • กนกพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0944137061
 • อีเมล์
 • proundtobethai@gmail.com