สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สถานีวิทยุ STARWAVE FM FM91.50MHz.จำหน่ายอาหารเสริม
 • จิดาภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารเสริม สารปรับปรุงดิน (อินทรีย์)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-9012344,087-1609993
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ลพบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิดาภา อารีรัตโนบล
 • จิดาภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819012344
 • อีเมล์
 • jidapanaja@hotmail.com