สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3410100864598
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ้มหัตถกรรมผ้าพืเนบ้าน
 • นายแาคม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าพื้นเมืองแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มพช 435/2558
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นายแาคม สีหบุตร
 • นายแาคม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042 206134
 • เบอร์มือถือ
 • 085 7452987
 • อีเมล์
 • nakha007@hotmail.com