สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กระบี่รังนก
 • สุระ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากรังนกแท้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.,มผช.,The best of krabi,ของดีจังหวัดกระบี่
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุระ เอ่งฉ้วน
 • สุระ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-7972269,080-6930005
 • อีเมล์
 • latelyword@gmail.com