สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0305547001021
 • ณัชนันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46599
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ทุกชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก. , EN, CE, ANSI, NFPA, NIOSH, OSHA, JIS, UL
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ณัชนันท์ สรรค์วิวัฒน์
 • ณัชนันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044-222191-2
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8787123
 • อีเมล์
 • nasafire_nan@yahoo.com