สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125554000125
 • วีรวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไอดิลลิค ทัวร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 79909
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • จัดนำเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วีรวัฒน์ วิริยะปัญญา
 • วีรวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0917760246
 • อีเมล์
 • weerawat_v@hotmail.com