สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โกมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์
 • ชัยวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.,มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัยวัฒน์ กุลเถกัง
 • ชัยวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6523483,081-5356311
 • อีเมล์
 • gomunkrabi@gmail.com