สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3909800930732
 • ชื่อธุรกิจ
 • Lorenz Plus
 • สมธิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Skincare
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0972791795
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สมธิดา วชิรปราณน์
 • สมธิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 097 2791795
 • อีเมล์
 • contact.lorenzplus@gmail.com