สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านพลอยนิล
 • ภัณฑิรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับอัญมนีพลอยแท้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.กระทรวงพาณิชย์ กรมการเกาตร รัฐวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ภัณฑิรา ศรีทองคำ
 • ภัณฑิรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-1338547
 • อีเมล์
 • phanthira2499@hotmail.com