สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อุปกรณ์ก่อสร้างและเหล็กก่อสร้างทุกชนิดทุกขนาดรวมถึงวัสดุสำเร็จรูปทุกประเภท ทุกขนาดที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
 • ธนาพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์ก่อสร้างและเหล็กก่อสร้างทุกชนิดทุกขนาดรวมถึงวัสดุสำเร็จรูปทุกประเภท ทุกขนาดที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 096 729 8558
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนาพร ก้องวโรดม
 • ธนาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0967298558
 • อีเมล์
 • tkintergroupthailand@gmail.com