สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไออรุณรังนก
 • กิตติลัณท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากรังนก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.,ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติลัณท์ กิจค้า
 • กิตติลัณท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075-640368
 • เบอร์มือถือ
 • 092-3265916
 • อีเมล์
 • iaroon3@gmail.com