สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3460100588434
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านไอศกรีมอารมณ์ดี
 • วัชรีภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตรปลอดภัย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0821200467
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วัชรีภรณ์ นันทรักษา
 • วัชรีภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0856939941
 • เบอร์มือถือ
 • 0821200467
 • อีเมล์
 • yukkapuy@hotmail.com