สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Welove
 • สมญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่ยา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ยะลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สมญา ภัททิยากุล
 • สมญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 073274447
 • เบอร์มือถือ
 • 0831960404
 • อีเมล์
 • teerasakyala@hotmail.com