สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มชุมชนภูไทดำ
 • บุญเรือง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหมแพรวา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว บุญเรือง ศรีบัว
 • บุญเรือง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043-856076
 • เบอร์มือถือ
 • 0816382241
 • อีเมล์
 • ruang2523@hotmail.com