สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0635554000198
 • ชิงชาญ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แลนด์แฟร์ ช้อปปิ้ง มอลล์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46414
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเสื้อผ้า
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชิงชาญ จตุรเจริญคุณ
 • ชิงชาญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055531230
 • เบอร์มือถือ
 • 0895085888
 • อีเมล์
 • chingcharnn@hotmail.com