สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105550035579
 • รัชธิรวิศว์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วานิช อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ฟู๊ด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 80100
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • สินค้า/บริการ
 • ถั่ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รัชธิรวิศว์ วรคุณพิสิฐ
 • รัชธิรวิศว์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0905599699
 • อีเมล์
 • kirapat.pisit@gmail.com