สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0923558000538
 • พิทักษ์พงษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เค้กกนิษฐา 2004
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10711
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิทักษ์พงษ์ ชัยคช
 • พิทักษ์พงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-2442333
 • อีเมล์
 • pitakpongck@yahoo.co.th