สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1967
 • ชื่อธุรกิจ
 • หจก. แม่สอด​ จรรย์สุดา
 • อรรถกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกกุ้ง, น้ำพริกปลา, ผงโรยข้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055531551
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อรรถกร หมูนวล
 • อรรถกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055531551
 • เบอร์มือถือ
 • 0982899097
 • อีเมล์
 • ice_moonuan@hotmail.com