สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0653558000603
 • ดวงใจ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็นทีซี แคร์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10619
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ดวงใจ พุทธวงศ์
 • ดวงใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055378048
 • เบอร์มือถือ
 • 0932696226
 • อีเมล์
 • ntccare@gmail.com