สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575559001053
 • วลัยลักษณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ปุณปัณ โปรดักส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10799
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • แกงฮังหมู น้ำพริกอ่องไก่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • บรรจุภัณฑ์จากโรงงานที่ มี GMP และ OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วลัยลักษณ์ ผ้าเจริญ
 • วลัยลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053640776
 • เบอร์มือถือ
 • 0952645623
 • อีเมล์
 • poonnawatcafe@gmail.com