สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3100200745071
 • ชื่อธุรกิจ
 • หญิงผ้าไทย (YINGTHAI)
 • วรวรรณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จผ้าไทย กระเป๋าและอื่นๆงานทำมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรวรรณี ณ พัทลุง
 • วรวรรณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 094-6964246
 • อีเมล์
 • saratsada@gmail.com