สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405554000416
 • สุเมธ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ออไรซา เวิลด์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01302
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ
 • สินค้า/บริการ
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวสาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุเมธ มั่งคั่ง
 • สุเมธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043-470297
 • เบอร์มือถือ
 • 081-661 4260
 • อีเมล์
 • sumate@oryza-world.com