สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105538009938
 • ธนธัช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แพดโปร แปซิฟิค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47999
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ซองชงชา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0818245527
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนธัช พัฒนเสรีเสถียร
 • ธนธัช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 6628071600
 • เบอร์มือถือ
 • 66818245527
 • อีเมล์
 • padpropacific@gmail.com