สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1320100051541
 • ชื่อธุรกิจ
 • แพลนท์ ฟอร์ แพลน
 • ประจวบ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตร การจัดการระบบการผลิตพืชเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประจวบ จันทร์กล้า
 • ประจวบ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029400440
 • เบอร์มือถือ
 • 0813939394
 • อีเมล์
 • thaiplantforplan@hotmail.com